วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัตืส่วนตัว

นางสาว จรินญา   ฉายแก้ว

ชื่อเล่น จ๋า

วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1

เกิดวันที่ 20 มกราคม 2538

รหัสนักศึกษา 564102045

กรุ๊ปเลือด 

จบ โรงเรียนบ้านคาวิทยา